EU-utbildningar

Är du intresserad av att lära dig mer om hur EU arbetar och kring hur EU:s lagstiftningsprocesser fungerar i praktiken? Vill du lära dig grunderna för en effektiv lobbying-kampanj i EU? Vill du veta hur du effektivt påverkar EU-politiker och EU-tjänstemän? Vill du veta mer vad Brexit betyder för EU, Sverige och ditt företag?

Ydrenas Communications erbjuder företag och branschorganisationer skräddarsydda EU-utbildningar kring EU:s institutioner, lagstiftningsprocesser, lobbying i EU och Brexit.

Ydrenas Communications erbjuder hel- och halvdagskurser där vi varvar teori och praktik. Utbildningen kan förutom teori innehålla, om så önskas, utbildningsmoduler med praktisk träning, exempelvis work shops att ta fram en lobbyingkampanj, framtagande av EU-strategi och EU-handlingsplan, genomförande av rollspel och mötesträning samt Brexit.

Till höger kan du se ett exempel på en tre timmar lång EU-utbildning.

Här nedan är exempel på innehåll i Ydrenas Communications Brexit-utbildning.

Ydrenas Brexit-utbildning (totalt 1-4 timmar)

Ydrenas Communications Brexit-utbildning ger dig och ditt företag fördjupad information om konsekvenser av Brexit och hur man på bästa sätt förbereder sig på Brexit.

Brexit-utbildningen innehåller en genomgång av ekonomiska, politiska och rättsliga konsekvenser av att Storbritannien lämnar EU. I utbildningen ingår en genomgång av Brexit check-lista och FAQ, vanliga frågor och svar kring Brexit.

Innehåll Brexit-utbildning:

 • Vad innebär Brexit? Vad händer vid Brexit?
 • Hur påverkas Sverige av Brexit?
 • Vad betyder Brexit på kort och lång sikt?
 • Politiska, ekonomiska & rättsliga konsekvenser
 • Effekter på tull & handel
 • Framtida relationer mellan EU & Storbritannien
 • Checklista – så kan vi förbereda oss!

Exempel Ydrenas Brexit-utbildning (3 timmar):

 • ”State of play i EU kring Brexit. Förhandlingarna har påbörjats – vad händer nu?”
 • Vad betyder Brexit för EU, Sverige och svenska företag på kort och lång sikt?
 • Beskrivning av den rättsliga processen vid Brexit.
 • Genomgång av politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser av Brexit.
 • Genomgång och tänkbara scenarier för en framtida relationer mellan EU och Storbritannien.
 • Frågor och svar – Genomgång av svar på de vanligaste frågorna som ställs kring Brexit.
 • Checklista – så kan vi som bransch och företag förbereda oss. Genomgång av vilka risker och möjligheter som finns med Brexit? Vilka frågeställningar behöver vi tänka igenom som företag och bransch?

Mål EU-utbildning 

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna kunna:

 • tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s politiska och juridiska system.
 • inneha kunskap om EU:s institutioner, deras syfte och kompetens.
 • inneha grundläggande kunskap om och förståelse för EU:s lagstiftningsprocess, från ax till limpa, dvs från att en idé väcks hos EU-kommissionen till införande i svensk lagstiftning.
 • Förstå samspelet mellan EU-institutionerna i lagstiftningsprocessen och förhållandet till medlemsstaterna.
 • Lärt sig EU-relaterade begrepp som används i lagstiftningsprocessen i EU.
Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Vem vänder sig EU-utbildningen till?

EU-utbildningen vänder sig främst till:

 • företag och branschorganisationer som planerar att resa till Bryssel och vill vara väl förberedda inför studiebesök och möten.
 • juristavdelningar som arbetar med regelverksfrågor.

Under utbildningen går vi i igenom hur lagstiftningsprocessen fungerar från ax till limpa, dvs. från att EU-kommissionen genomför ett EU-samråd till att en lagstiftning implementeras i svensk lagstiftning.

EU-utbildningen är indelad i fyra till sex moduler som anpassas efter deltagarnas intressen och kunskapsnivå.

Ett exempel på genomförd EU-utbildning: ”EU:s aktörer, beslutsprocesser och beslutsvägar – så fungerar EU:s lagstiftningsprocess i praktiken”.

I utbildningen ingår ett längre pass där Rickard Ydrenäs delar med sig av sina erfarenheter från sitt arbete med MiFIDII-direktivet i Europaparlamentet: ”MiFIDII från ax till limpa” – exempel på lagstiftningsprocess i EU. 

Exempel på tre timmars EU-utbildning: 

INNEHÅLL
MODUL 1 Vad är EU? (55 min.)

Grunden för EU – kompetens och arbetsområden

MODUL 2 Så funkar EU (55 min.)

Hur arbetar EU & dess institutioner?

EU-lagstiftning och lagstiftningsprocesser i praktiken.

PAUS Kaffepaus (15 min.)
MODUL 3 EU i framtiden (55 min.)
Utmaningar fram till 2025Brexit & EU:s vitbok

 

Exempel på fyra timmars EU-utbildning:

INNEHÅLL
MODUL 1 Vad är EU? (45 min.)

Grunden för EU – kompetens och arbetsområden

MODUL 2 Så funkar EU (45 min.)

Hur arbetar EU & dess institutioner? EU-lagstiftningen i praktiken

PAUS Kaffepaus (15 min.)
MODUL 3 EU-reglering i praktiken (45 min.) 

”MiFIDII från ax till limpa” – exempel på lagstiftningsprocess i EU 

MODUL 4 Utmaningar med EU:s lagstiftning & implementering (25 min.)

Genomgång av samspelet mellan EU-institutionerna och nationella myndigheter.

Gränsdragningsproblematik & gråzoner.

MODUL 5 Lärdomar av EU:s lagstiftning, diskussion (25 min.)

Erfarenheter och reflektioner kring hur lagstiftningsprocessen fungerar.

MODUL 6 EU i framtiden (40 min.)
Utmaningar fram till 2025Brexit & EU:s vitbok