EU:s lagstiftningsprocess i praktiken

I utbildningen ingår ett längre pass där Rickard Ydrenäs delar med sig av sina erfarenheter från sitt arbete med MiFIDII-direktivet i Europaparlamentet: “MiFIDII från ax till limpa” – exempel på lagstiftningsprocess i EU. 

Under utbildningen går vi i igenom hur lagstiftningsprocessen fungerar från ax till limpa, dvs. från att EU-kommissionen genomför ett EU-samråd till att en lagstiftning implementeras i svensk lagstiftning.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna kunna:

  • tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s politiska och juridiska system;
  • inneha kunskap om EU:s huvudinstitutioner, deras syfte, kompetens och funktioner;
  • inneha grundläggande kunskap om och förståelse för EU:s lagstiftningsprocesser, beslutprocesser från ax till limpa, från att en idé väcks hos kommissionen till införande i svensk rätt;
  • hur EU:s rättssystem är uppbyggt och fungerar i praktiken;
  • förstå samspelet mellan EU-institutionerna i lagstiftningsprocessen och förhållandet till medlemsstaterna;
  • EU-relaterade begrepp som används i lagstiftningsprocessen i EU.
Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Exempel på EU-utbildning (3 tim):

 INNEHÅLL
MODUL 1
Vad är EU? Grundläggande EU-kunskap
Grunden för EU – kompetens och arbetsområden (55 min.)
MODUL 2
Så funkar EU – lagstiftningsarbete i praktiken
Hur arbetar EU & dess institutioner? Hur fattas beslut? EU-lagstiftning och
beslutsprocesser i praktiken. (55 min.)
PAUSKaffepaus (15 min.)

MODUL 3
EU i framtiden – hot och möjligheter för EU-samarbetet?
Utmaningar fram till 2025
Brexit & EU:s vitbok (55 min.)

Exempel på EU-utbildning (4 tim):

 INNEHÅLL
MODUL 1 Vad är EU? Hur är EU organiserat? Grundläggande EU-kunskap
Grunden för EU – kompetens och arbetsområden (45 min.)
MODUL 2 Så funkar EU – lagstiftningsarbete i praktiken
Hur arbetar EU & dess institutioner? Hur fattas beslut i EU?
Hur EU fungerar i praktiken. (45 min.)
PAUS Kaffepaus (15 min.)
MODUL 3 EU-reglering i praktiken:
”MiFIDII från ax till limpa – exempel på lagstiftningsprocess i EU”
(45 min.)
MODUL 4 Utmaningar med EU:s lagstiftning & implementering (25 min.)
Genomgång av samspelet mellan EU-institutionerna:
ESMA/EIOPA/EBA, och nationella myndigheter.
Gränsdragningsproblematik & gråzoner.
MODUL 5 Lärdomar av EU:s lagstiftning, diskussion (25 min.)
Erfarenheter och reflektioner kring hur lagstiftningsprocessen fungerar.
MODUL 6 EU i framtiden
Utmaningar fram till 2025, Brexit & EU:s vitbok (40 min.)