Nu påbörjas slutförhandlingarna om tjänstepensionsdirektivet

Med en mycket stor majoritet (43 för, 7 emot och 3 avstod) röstade Ekonomiutskottet nyligen till stöd för föredragande, rapportör, Brian Hayes kompromisstext om ändringar i EU-kommissionens förslag till revidering av tjänstepensionsdirektivet, IORP 2. Omröstningen...