Så funkar EUs tullagstiftning i praktiken

– en genomgång av EUs tullregelverk

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • inneha en överblick av innehållet i tullagstiftningen -UCC (Union Customs Code)
  • inneha en förståelse om möjligheter och svårigheter med implementeringen av UCC
  • inneha en förståelse om vilka praktiska åtgärder som ett företag behöver och bör göra vid implementeringen av UCC

 

 

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Kurslängd 1,5 tim

 INNEHÅLL
MODUL 1
Genomgång av den nya tullagstiftningen, UCC, och dess struktur (30 min.)
MODUL 2
Implementering och praktisk tillämpning av UCC (30 min.)
MODUL 3
Förslag på åtgärder för att utnyttja de affärsmässiga möjligheterna med UCC (30 min.)