European affairs & public affairs

Ydrenas Communications verkar inom European affairs och Public affairs och erbjuder företag och branschorganisationer konsultverksamhet i form av analys, bevakning strategisk rådgivning och operativa insatser inom samhällsfrågor, EU-lagstiftning och kommunikation.

Vi verkar som rådgivare inom hela kommunikationsområdet, men är specialiserade på bevakning, analys, lobbying, opinionsbildning och relationsbyggande inom European Affairs.

Här är några av de tjänster vi erbjuder och som beskrivs utförligare på denna sida:

  • Content Marketing – framgångsrik redaktionell kommunikation i tryckt och digital form
  • Corporate Communication – strategisk kommunikation, Corporate Social Responsibility och varumärkesstärkande operativa insatser inom kommunikation.
  • Internal Communication – effektiv vägledning kring internkommunikation
  • Crisis Communication – hjälp och råd kring hur en organisation kan förebygga och hantera en kris
  • PR & Mediarelationer – hur skapar man publicitet & hur kan ditt företag skapa en långsiktiga relationer med media

Erbjudande inom European Affairs

Ydrenas Communications hjälper svenska branschorganisationer och företag att effektivt påverka beslutsfattare i Bryssel kring beslut om EU-lagstiftning som berör det enskilda företaget eller branschen.

 

Rickard Ydrenäs - specialist inom European affairs & Public affairs

 

Rickard Ydrenäs bevakande under fem år (2009-2014) ekonomiutskottets reglering av finansmarknaderna och har under de åren byggt upp ett stort nätverk med ledamöter och relevanta tjänstemän i Europaparlamentet, finansattachéer och kommissionens policymakers i Bryssel. Med sina gedigna kunskaper och erfarenheter från EU:s lagstiftningsprocesser och nätverk med beslutsfattare i Bryssel har Rickard Ydrenäs en unik kompetens och erfarenhet. Han har till exempel som rådgivare till Olle Schmidt suttit med vid förhandlingsbordet vid s.k. trilogförhandlingar om EU-direktiv, exempelvis MiFIDII-direktivet.

Ydrenas Communications kan hjälpa företag och organisationer att:

Kommunicera bransch- eller företagsspecifika intressen inom EU:s institutioner i Bryssel. Ydrenas Communications kan ge dig och ditt företag hjälp att förstå de politiska lagstiftningsprocesserna i Bryssel och hur ni kan påverka beslut som berör ditt företag och din bransch. Ydrenas Communication erbjuder rådgivning kring hur du bäst når fram med ditt budskap till beslutsfattarna och bygger en långsiktig relation.

Tillhandahålla bevakning, ”monitoring”, av lagstiftningsprocessen i EU-direktiv och förordningar som är viktiga för ditt företag eller din bransch. Vi kan vara era ”ögon-och-öron” i Bryssel. Vi bevakar en viss fråga som diskuteras i Bryssel och rapporterar tillbaka till kunden regelbundet. Den stora fördelen är att du inte missar viktig information.

Skapa kontakter med relevanta policymakers i EU-institutionerna och politiker i Europaparlamentet i Bryssel. Vi sätter upp program och arrangerar möten med beslutsfattare i Europaparlamentet, EU-representationen och Kommissionen.

 

Analysera den legislativa utvecklingen. Ydrenas Communication är specialiserade på EU-lagstiftningen inom finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Det innebär att vi bevakar beslutsprocessen vid tillkomsten av nya eller reviderade EU-direktiv eller förordningar inom detta område, men också i implementeringen av EU-lagstiftning, dvs. med kontakter med tjänstemän inom Kommissionen och tillsynsmyndigheter som EBA, ESMA, EIOPA och SSM.

Göra ett program för studieresor till Bryssel. Skräddarsyr paketresor med två intensiva mötesdagar i Bryssel. Besök på Kommissionen, Europaparlamentet, Svenska Representationen. Samt personlig guidning av Bryssel.

Sammanfattningsvis fokuserar Ydrenas Communications i dess EU-uppdrag på att hjälpa företag och branschorganisationer med råd om hur man ska agera på ett effektivt sätt i Bryssel, samt identifiera viktiga frågor och driva företagets/branschorganisationens positioner på ett smart sätt i Bryssel.

Content marketing

Ydrenas Communications kan hjälpa till med redaktionell kommunikation i form av produktion av tryckta kund- och personaltidningar, webbtidningar och digitala nyhetsbrev.

Som tidigare konsult inom kundtidningsproduktion och som redaktör för Skandias intranät, webbtidning, digitala nyhetsbrev och tryckta kundtidningar kan Ydrenas Communication ge vägledning och dela med sig av sina praktiska erfarenheter kring en framgångsrik redaktionell kommunikation.

Rickard Ydrenäs har en stor erfarenhet som beställare av redaktionell kommunikation, tryck och distribution av kundtidningar och har genomfört flera större upphandlingar av sådana tjänster.

Ydrenas Communication skriver EU-krönikor, artiklar och kommentarer och kan gå in i rollen som redaktionell projektledare för kundtidningsproduktioner och digitala nyhetsbrev. Till exempel skriver Rickard Ydrenäs regelbundet EU-krönikor för nyhetsbrevet Pensionsnyheterna om aktuell EU-lagstiftning som rör pensioner.

Corporate Communication

Ydrenas Communications hjälper ditt företag eller din organisation med strategi för en framgångsrik kommunikation med kunder, media, myndigheter och aktieägare och övriga samhället.

Ydrenas Communications har en bred erfarenhet av arbete med strategisk kommunikation, Corporate Social Responsibility och varumärkesstärkande operativa insatser inom kommunikation.

Internal Communication

Ydrenas Communications hjälper till med att i skapa en effektiv internkommunikation genom egna kanaler som intranät, personaltidning och personalmöten.

Som tidigare ansvarig projektledare/redaktör för Skandias intranät och globala personaltidning kan Ydrenas Communication ge vägledning kring en framgångsrik intern kommunikation.

Crisis Communication

Med en stor erfarenhet av kriskommunikation kan Ydrenas Communications ge råd hur en organisation kan förebygga och hantera en kris. Ydrenas Communications kan ge chefer och ledningsgrupper direkta handfasta råd kring mediahantering, internkommunikation och kommunikation till kunder, aktieägare och media vid en kris.

PR & mediarelationer

Ydrenas Communications hjälper dig med att skapa publicitet, förstå hur media arbetar och hur ditt företag skapar en långsiktig relation med journalister.

Med erfarenhet från arbetet som reporter, ledarskribent och som informatör kan Ydrenas Communication hjälpa till med att skapa PR, bilda opinion, bygga mediarelationer, ta fram ett målgruppsanpassat budskap/innehåll och hålla i mediakontakter för ditt företag eller din organisation. Ydrenas Communication erbjuder dig och din organisation mediaträning och konkreta handfasta tips i kontakter med journalister.

Ydrenas Communications hjälper också till med opinionsbildning och kontakter med debattredaktioner, t ex skrivande av debattartiklar och insändare samt rådgivning kring att hitta en nyhets- eller debattvinkel.

Som f.d. journalist har Rickard Ydrenäs en stor förståelse och insyn i medias villkor och har ett brett nätverk inom media, i synnerhet med ekonomijournalister och ledarskribenter.