Så funkar EUs tullagstiftning i praktiken

– en genomgång av EUs tullregelverk

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • inneha en överblick av innehållet i tullagstiftningen -UCC (Union Customs Code)
  • inneha en förståelse om möjligheter och svårigheter med implementeringen av UCC
  • inneha en förståelse om vilka praktiska åtgärder som ett företag behöver och bör göra vid implementeringen av UCC

 

 

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Kurslängd 2,5 tim

INNEHÅLL
MODUL 1 Introduktion av EU:s tullreglering. Nyheter på tullområdet (30 min.)
MODUL 2
Genomgång av den nya tullagstiftningen, UCC, och dess struktur (30 min.)
MODUL 3
Implementering och praktisk tillämpning av UCC (30 min.)
PAUSKaffepaus (15 min.)
MODUL 4
Förslag på åtgärder för att utnyttja de affärsmässiga möjligheterna med UCC (30 min.)
MODUL 5Brexit– så påverkas handel och tull (30 min.)