Hållbara affärer

– så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet

Gunilla Forsmark Karlsson, konsult och styrelseproffs leder våra utbildningar i Hållbara Affärer.  Gunilla har arbetat inom försäkring och bank under hela sitt yrkesverksamma liv. I över tjugo år som chef och ledare.

Under 2016 gav hon tillsammans med en kollega ut boken: Hållbara affärer – så ökar du företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Boken inspirerar, motiverar och vägleder företag att ställa om för att bli långsiktigt hållbara.

Nu delar hon med sig av sina erfarenheter i en kurs i med syfte att öka ditt företags konkurrenskraft och lönsamhet.

Här hittar du fler utbildningar inom ämnet Hållbara Investeringar och Hållbara Affärer.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • Inneha grundläggande kunskap om vad hållbarhet innebär
  • Förstå de viktigaste utmaningarna
  • Vilka har makt och inflytande att ställa om
  • Innehållet i en hållbarhetsstrategi
  • Grundmodell för omställning av företag

 

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Kurslängd 1,5 tim

INNEHÅLL
MODUL 1
Bakgrund Hållbara affärer
– varför skriva en bok om hållbara affärer? (5 min.)
MODUL 2
Få fart på hållbarhetsarbetet i ditt företag (55 min.)
Gunilla Forsmark Karlsson om hur man praktiskt går tillväga för att ställa om ett företag
Gunilla svarar på frågor som:
• Vad handlar hållbarhet om?
• Hur gör man för att hållbarhet ska bli en naturlig del av affären?
• Lönar det sig med hållbara företag?
MODUL 3Cases – Gunilla ger exempel på företag som ställt om till hållbara affärer och berättar om
sina möten med företagsledare som vågat och ställt om.
Guide för hållbart företagande: en modell för hur omställningen kan gå till. (25 min.)