EU-myndigheter i praktiken

Kurserna kan skräddarsys per valfri myndighet t ex:
EDA (European Defence Agency)
EMA (European Medicines Agency)
EFSA (European Food Safety Agency)
ECHA (European Chemicals Agency)
ECDC (European Centre for Disease Control)
EASA (European Aviation Safety Agency)
ERA (European Railway Agency)
ENISA (European Union Agency for Network & Information Security)
EDPS (European Data Protection Supervisor) m.fl.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna ha:

  • Överblick av hur en specifik EU-myndighet fungerar i praktiken, dess syfte, kompetens och funktioner.
  • Aktuell lägesanalys för myndigheten
  • Översikt av myndighetens roll i policy processen eller i exekutiv roll.
  • Förståelse för vilka nyckelaktörerna är politiskt och för lobbying-insatser.
  • Resonera kring planering kring/bedöma möjliga lobby-insatser för att bevaka och tillgodose industrins/NGOs/fackförenings intressen.

 

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Kurslängd 1,5 tim

INNEHÅLL
MODUL 1
Bakgrund: Politiskt landskap och ramverk för myndigheten
Aktuella policy initiativ; EU Global Strategy Implementation, European Defence Action Plan,
EU-Nato samarbetet
– innehåll, struktur och tidslinjer (15 min.)
MODUL 2
Specifik lägesrapport inom valt område (t.ex. FoU, SESAR, Preparatory Actions, eller
gemensamma capacity-building projekt: SME-investeringar, Moms-befriade projekt,
Anpassad genomgång av nyckelfrågor; stakeholders, lobbying, policy initiativ, aktuella
frågor inom specifikt område, cyber, satellit, energi, teknik, expert rapporter, m.m. (60 min.)
MODUL 3
Analys – utmaningar, risker, lobbying och affärsmöjligheter för försvarsindustrin (15 min.)

Kurslängd 1,5 tim

INNEHÅLL
MODUL 1
Bakgrund: Politiskt landskap och ramverk
EU-reglering/förordning för myndigheten
Policy initiativet kring flytten/Brexit

– innehåll, struktur och tidtabell (15 min.)
MODUL 2
EMA till Sverige? Historik, möjligheter och aktuell lägesrapport
Svenska aktörer och stakeholders.
Verktyg för potentiell lobbying,
Aktuella frågor för EMA, expertrapporter,
m.m. (45 min.)
MODUL 3
Analys och diskussion– utmaningar, risker, lobbying och affärsmöjligheter för
läkemedelsindustrin (30 min.)