IDD – ny EU-reglering av försäkringsdistribution

Utbildningen innehåller:

  • Genomgång av grunderna i IDD och dess praktiska tillämpning
  • Artikel 27 & 28: Intressekonflikter– Organisationskrav och processer
  • Artikel 29: Provisioner– Definition av provision och introduktion av s.k. svart lista med olämpliga provisioner.
  • Artikel 30: Suitability, appropriateness test och informationskrav till kunder – Regler för
  • Försäkringsbaserade investeringsprodukter, IBIPs, och kriterier för ”icke-komplexa IBIPs” som kan säljas ”execution-only” utan rådgivning. Regler från MiFID II.
  • Artikel 25: Product oversight & Governance (POG-regler) – Detaljerade POG-regler, exempelvis ”target market”, produkttester, produktinformation till distributörer.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).

  • inneha en överblick av innehållet i regelverket och dess praktiska betydelse.

Kursen leds av Rickard Ydrenäs.

Här hittar du fler utbildningar inom ämnet Försäkring och Pensioner.

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Kurslängd 3 tim

INNEHÅLL
MODUL 1
Bakgrund EU-reglering Försäkringsdistribution – beskrivning av regler i MiFID II
EU-regleringens struktur och införande i svensk lagstiftning – hur hänger MiFID II och IDD ihop?
Europeiska erfarenheter av provisionsförbud, analys av UK och Nederländerna (55 min.)
MODUL 2
Genomgång av nyckelfrågor i EU-reglering av försäkringsdistribution, IDD
(55 min.)
PAUSKaffepaus (15 min.)
MODUL 3Genomgång av viktigaste reglerna i föreskrifter, riktlinjer och FAQs (25 min.)
MODUL 4
Analys – utmaningar, risker, affärsmöjligheter (25 min.)