Ydrenas Academy 

– en akademi för EU-utbildningar

Akademeia var ursprungligen namnet på en olivlund intill det klassiska Aten där Platon på 380-talet före kristus lärde ut filosofi till sina elever. Därefter har akademi utvecklats till ett begrepp som på olika sätt kan syfta på en undervisningsinstitution.

Ydrenas Academy erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med EU-relaterade frågeställningar. Vi erbjuder kurser med fokus på hur EU:s reglering fungerar i praktiken. 

Ydrenas Academy i korthet

 • Erbjuder grundkurser och fördjupningskurser om EU som skräddarsys efter era behov.
 • Ger både en teoretisk överblick i EU:s arbete och beslutsprocesser, men också fördjupade insikter i hur EU och EU:s komplicerade regelverk fungerar i praktiken.
 • Arrangerar EU-utbildningar som ger inblick i hur EU och EU-lagstiftning fungerar i praktiken, med konkreta exempel från aktuella beslutsprocesser och regelverk.
 • Erbjuder kompetensutveckling, fortbildning, för yrkesverksamma akademiker, utformade för beslutsfattare och regelverksspecialister.
 • Fokuserar på affärskritiska frågor i EU:s regelverk.
 • Genomför kortare kurser på en till två timmar samt hel- och halvdagskurser i Stockholm och i Bryssel.
 • Arrangerar studiebesök på Sveriges EU-representation, EU-institutionerna i Bryssel och på exempelvis EU-myndigheterna ESMA i Paris, ECB och EIOPA i Frankfurt.
 • Erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar som utarbetas i samråd med experter i en process som säkerställer att innehållet är aktuellt, relevant och affärsnyttigt för dig som deltagare.
 • Ger deltagarna diplom efter avklarad utbildning som intyg på sina kunskaper.

 Läs mer om våra föreläsare här

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar
Fördjupande EU-utbildningar

Ydrenas Communications EU Academy erbjuder längre och kortare kurser inom EU-frågor.

De skräddarsydda EU-utbildningarna riktar sig till företag, näringslivs- och branschorganisationer och fackliga organisationer kring hur EU:s lagsiftnings

 • Hur ska ni bevaka ert företags intressen i den europeiska lagstiftningen?
 • Vill du veta hur du effektivt påverkar EU-politiker och EU-tjänstemän?
 • När kan och bör ni försöka att påverka lagstiftarna?
 • Vill du lära dig mer om hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar i praktiken?
 • Vill du lära dig mer om hur EU:s myndigheter arbetar i praktiken?
 • Vill du lära dig grunderna för en effektiv lobbying-kampanj i EU?
 • Hur gör ni för att implementera ett nytt regelverk och vara compliant i tid?”
 • Vill du veta hur du implementerar nya EU-regelverk i ditt bolag – praktiska råd vid regelverksprojekt?
 • Vill du veta mer vad Brexit betyder för EU, Sverige och ditt företag?
 • Vill du veta mer om hållbara affärer och EU:s arbete med hållbara investeringar?

Då är Ydrenas Academy ett bra val.

 

 

Vem vänder sig EU-utbildningarna till?
 • I första hand till kontrollfunktioner, regelverksansvariga specialister på jurist- eller compliance- funktioner, till exempel jurister och compliance managers som arbetar med regelverksfrågor.
 • Ledningsfunktioner, vd:ar försäljnings- och ekonomichefer, som har EU-relationer och som behöver skapa sig fördjupad förståelse för hur EU:s beslutsprocesser fungerar i praktiken.
 • Som kompetensutveckling, där deltagarna har en akademisk examen.
EU-utbildningarna:
 • innehåller konkreta exempel från aktuella beslutsprocesser.
 • är indelade i moduler, som kan mixas och sättas ihop efter era önskemål.
 • kan förutom teori innehålla, om så önskas, moduler med praktisk träning, till exempel workshops och grupparbeten.
 • tar upp mer specifika EU-frågor, erbjuder fördjupning, fortbildning, i aktuella EU-direktiv/förordningar.
 • skräddarsys efter era behov.
Mål för EU-utbildningen 

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna kunna:

 • tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s politiska och juridiska system.
 • inneha kunskap om EU:s institutioner, deras syfte och kompetens.
 • inneha grundläggande kunskap om och förståelse för EU:s lagstiftningsprocess, från ax till limpa, dvs från att en idé väcks hos EU-kommissionen till införande i svensk lagstiftning.
 • Förstå samspelet mellan EU-institutionerna i lagstiftningsprocessen och förhållandet till medlemsstaterna.
 • Lärt sig EU-relaterade begrepp som används i lagstiftningsprocessen i EU.