Så fungerar EU-reglering i praktiken

Hur ska ni bevaka ert företags intressen i den europeiska lagstiftningen? När kan och bör ni försöka att påverka lagstiftarna? Hur gör ni för att implementera ett nytt regelverk och vara compliant i tid? Välkommen på en utbildning som ger förståelse för EU:s lagstiftningsprocess och praktiska råd vid implementering av EU-lagstiftning!

I utbildningen ingår ett längre pass där Rickard Ydrenäs delar med sig av sina egna erfarenheter från hur det går till när EU-lagstiftning skapas på ”insidan” i  Europaparlamentet. Han beskriver hur lagstiftning blir till från ax till limpa och ger exempel på lagstiftningsprocesser i EU.

Under utbildningen går vi i igenom hur lagstiftningsprocessen fungerar från ax till limpa, dvs. från att EU-kommissionen genomför ett EU-samråd till att en lagstiftning implementeras i svensk lagstiftning.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna kunna:

  • tillägna sig grundläggande och praktiskt användbara kunskaper om EU:s politiska och juridiska system;
  • inneha kunskap om EU:s huvudinstitutioner, deras syfte, kompetens och funktioner;
  • inneha grundläggande kunskap om och förståelse för EU:s lagstiftningsprocesser, beslutprocesser från ax till limpa, från att en idé väcks hos kommissionen till införande i svensk rätt;
  • hur EU:s rättssystem är uppbyggt och fungerar i praktiken;
  • förstå samspelet mellan EU-institutionerna i lagstiftningsprocessen och förhållandet till medlemsstaterna;
  • EU-relaterade begrepp som används i lagstiftningsprocessen i EU.
Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Halvdagskurs: Så fungerar EU-reglering i praktiken (4,5 tim):

INNEHÅLL
MODUL 1
Vad är EU? Grundläggande EU-kunskap
Grunden för EU – kompetens och arbetsområden (55 min.)
MODUL 2
Så funkar EU – lagstiftningsarbete i praktiken
Hur arbetar EU & dess institutioner? Hur fattas beslut? EU-lagstiftning och
beslutsprocesser i praktiken. EU:s rättssystem och EU-rättslig metod (45 min.)
MODUL 3 EU-reglering i praktiken: ”MiFIDII från ax till limpa
– exempel på lagstiftningsprocess i EU”
(45 min.)
MODUL 4Lärdomar av hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar i praktiken, diskussion.
Erfarenheter och reflektioner kring hur lagstiftningsprocessen fungerar (45 min.)
PAUSKaffepaus (10 min.)

MODUL 5Så implementerar ni nya regelverk & regelverksbevakning i praktiken
Införlivning av EU-rätt i svensk rätt. Praktiska råd vid regelverksprojekt.
Compliancefunktionens roll vid implementering av nya regelverk.
EU-bevakning och EU-påverkan i praktiken.
Exempel på framgångsrik EU-lobbying. (55 min.)
MODUL 6
EU i framtiden – hot och möjligheter för EU-samarbetet?
Utmaningar fram till 2025
Brexit & EU:s vitbok (55 min.)
LUNCHGästföreläsning – med Europaparlamentariker eller EU-tjänsteman(45 min.)

Heldagskurs EU-reglering i praktiken (6 tim):

INNEHÅLL
MODUL 1 Vad är EU? Hur är EU organiserat? Grundläggande EU-kunskap
Grunden för EU – kompetens och arbetsområden (20 min.)
MODUL 2 Så funkar EU – lagstiftningsarbete i praktiken
Hur arbetar EU & dess institutioner? Hur fattas beslut i EU?
EU:s rättssystem och EU-rättslig metod (55 min.)
PAUS Kaffepaus (15 min.)
MODUL 3 EU-reglering i praktiken:
”MiFIDII från ax till limpa – exempel på lagstiftningsprocess i EU”
(45 min.)
MODUL 4 Utmaningar med EU:s lagstiftning & implementering
Samspelet mellan EU-institutionerna, ESMA/EIOPA/EBA, och nationella myndigheter.
Gränsdragningsproblematik & gråzoner (55 min.)
LUNCH Gästföreläsning under lunchen med talare från Bryssel (55 min.)
MODUL 5 Lärdomar av hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar i praktiken, diskussion
Erfarenheter och reflektioner kring hur lagstiftningsprocessen fungerar (55 min.)
PAUSKaffepaus (15 min.)
MODUL 6 Så implementerar ni effektivt nya EU-regelverk i ert bolag.
Praktiska råd vid regelverksprojekt. Införlivning av EU-rätt i svensk rätt.
Compliancefunktionens roll vid implementering av nya regelverk (30 min.)
MODUL 7JA, det går att påverka i EU!
Exempel på framgångsrik EU-lobbying EU-bevakning och EU-påverkan i praktiken.
Exempel på framgångsrik EU-lobbying (25 min.)
MODUL 8 EU i framtiden
Utmaningar fram till 2025, Brexit & EU:s vitbok (25 min.)