MiFID II & IDD i praktiken

Ydrenas Academy’s MiFID och IDD-utbildning innebär en genomgång av nya EU-regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) och för försäkringsdistribution (IDD) och implementering i svensk lagstiftning. Kursen ger en överblick av regelverken och fokuserar på de områden där förändringarna får mest praktisk betydelse. Utbildningen fokuserar på praktiska aspekter av implementering av regelverken. 

Föreläsare är  Rickard Ydrenäs, tidigare rådgivare till Europaparlamentariker Olle Schmidt (L) under EU-förhandlingarna åren 2011-2014 om MiFID II och IDD och följer EIOPA:s arbete som medlem av dess intressentgrupp, IRSG.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av MiFID-direktivet (MiFID II och MiFIR) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).
  • ha en överblick av innehållet i regelverken och deras praktiska betydelse.

Du hittar fler utbildningar inom Finansiella tjänster, Försäkring och Pensioner i vår kurskatalog

Kurslängd: 4 timmar

INNEHÅLL
MODUL 1
Vad innebär MiFID II och IDD?
EU-regleringens struktur och tidtabell för införande i svensk lagstiftning
– hur hänger MiFID II och IDD ihop? (25 min.)
MODUL 2
Genomgång av nyckelfrågor i MiFID II och i IDD
MiFID II: Nya regler för marknadsplatser & kundskydd & governance och sanktioner.
Genomgång av IDD och nya IDD-reglerna (55 min.)
PAUSKaffepaus (15 min.)
MODUL 3
Jämförelse mellan MiFIDII och IDD rörande exempelvis kundskydd (55 min.)
MODUL 4Genomgång av viktigaste reglerna i föreskrifter, riktlinjer och FAQs (25 min.)
PAUSKaffepaus (15 min.)
MODUL 5Praktiska tips på hur man kan implementera och arbeta utefter MIFID II och IDD (25 min.)
MODUL 6Vilka lärdomar kan dras och erfarenhetsutbyte. Vad händer nu? (25 min.)