Kort om grundaren Rickard Ydrenäs

På bilden: Rickard Ydrenäs, VD och grundare av Ydrenas Communications
Rickard Ydrenäs har stor sakkunskap om EU:s lagstiftningsprocesser och är specialiserad på EU-reglering av finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Arbetet bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av rådgivning inom European Affairs och ett brett nätverk av beslutsfattare i Bryssel.

Rickard Ydrenäs har en bred bakgrund inom politik och kommunikation i Sverige och på Europeisk nivå. Han har bland annat varit politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Liberalernas ledamot Olle Schmidt.

Rickard Ydrenäs arbetade dessförinnan som journalist på Privata Affärer och var tidningens ”pensionsexpert”. Rickard Ydrenäs har också erfarenhet som kommunikationskonsult med ansvar projektledning av tidningsproduktioner. Under flertalet år jobbade han på Skandia som kommunikatör och projektledare. Under Rickard Ydrenäs tid i Skandia Sverige ansvarade han för såväl uppbyggnad, utveckling av processer och innehåll för Skandias digitala medier och kundtidningar som Smart Ekonomi och Smart företag.

Rickard Ydrenäs började sin karriär som ledarskribent. Han har en pol mag-examen med fördjupning inom europeisk integrationspolitik från Uppsala universitet.

Styrelse      

  • Rickard Ydrenäs (f. 1974), VD, Styrelseordförande.
  • Roger Alm (f. 1962), Ordinarie ledamot, Affärsutveckling, Trygg-Hansa.
  • Linda Axäng, (f. 1973), Ordinarie ledamot, Key account manager på Poolia.
  • Elias Wästberg, (f. 1981), Ordinarie ledamot, kommunikationschef.

Seniorkonsulter

Seniorkonsult Ulf Bergström har en Master’s examen från det EU-specialiserade College of Europe, Brügge, samt läst sina specialkurser i sin fil. kand, samt grundläggande rättsutbildning i EU-rätt. Han här även arbetat för Europeiska kommissionen Generalsekretariat, samt för två EU-myndigheter (ENISA, samt Eurojust), samt på Regeringskansliet, Finansdepartementet, med EU-frågor. Han har studerat i Australien, Italien, Frankrike, Belgien och arbetsspråk är tyska, engelska, franska, italienska och svenska. Han har en bakgrund inom socialdemokratin och har varit förtroendevald till olika positioner inom olika sammanhang i detta parti och i föreningssverige.

Som seniorkonsult har Ulf Bergström arbetat med Europeiska kommissionens Representation i Stockholm. Han har även nyligen t.ex. genomfört EU-träning av Credma om hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar i praktiken med finansiella tjänster i fokus, samt förbereda, planera, moderera och slutdokumentera på ett vetenskapligt Horizon 2020-projekt, som inbegrep åtta medverkande länder. 

Underkonsulter anlitas vid behov

Därutöver har Ydrenas Communications en pool av underkonsulter som anlitas, vid behov, utifrån varje specifikt uppdrag, med likvärdig EU-erfarenhet och kompetens från politik, medier, evenemang och kommunikation.