Kort om grundaren Rickard Ydrenäs

På bilden: Rickard Ydrenäs, VD och grundare av Ydrenas Communications

Rickard Ydrenäs har stor sakkunskap om EU:s lagstiftningsprocesser och är specialiserad på EU-reglering av finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Arbetet bygger på en gedigen kunskap och erfarenhet av rådgivning inom European Affairs och ett brett nätverk av beslutsfattare i Bryssel.

Rickard Ydrenäs har en bred bakgrund inom politik och kommunikation i Sverige och på Europeisk nivå. Han har bland annat varit politisk rådgivare i Europaparlamentets Ekonomiutskott åt Liberalernas ledamot Olle Schmidt.

Rickard Ydrenäs arbetade dessförinnan som journalist på Privata Affärer och var tidningens ”pensionsexpert”. Rickard Ydrenäs har också erfarenhet som kommunikationskonsult med ansvar projektledning av tidningsproduktioner. Under flertalet år jobbade han på Skandia som kommunikatör och projektledare. Under Rickard Ydrenäs tid i Skandia Sverige ansvarade han för såväl uppbyggnad, utveckling av processer och innehåll för Skandias digitala medier och kundtidningar som Smart Ekonomi och Smart företag.

Rickard Ydrenäs började sin karriär som ledarskribent. Han har en pol mag-examen med fördjupning inom europeisk integrationspolitik från Uppsala universitet.

Styrelse      

  • Rickard Ydrenäs (f. 1974), VD, Styrelseordförande.
  • Roger Alm (f. 1962), Ordinarie ledamot, Affärsutveckling, Trygg-Hansa.
  • Linda Axäng, (f. 1973), Ordinarie ledamot, Key account manager på Poolia.
  • Elias Wästberg, (f. 1981), Ordinarie ledamot, kommunikationschef.

Advisory Board

Ydrenas Communications Advisory Board är en expertgrupp bestående av några av Sveriges ledande European Affairs/Public Affairs-experter.

  • Marcus Bove, försäkringsmäklare, grundare och ägare av Norrtälje Försäkringsbyrå och Progresso.
  • Annika Creutzer, privatekonomisk expert, Creutzer & Co.
  • Gunilla Forsmark-Karlsson, bloggare, konsult och styrelseledamot. F.d. vd för Länsförsäkringar Fondliv och för SkandiaBanken.
  • Hans G. Svensson, f.d. ordförande Svenska försäkringsföreningen,f.d. chef Public Affairs på Skandia.
  • Fredrik Svensson, företagare, styrelseledamot för bl a Swedish International Liberal Centre (SILC), samt fd internationell sekreterare för Folkpartiet Liberalerna.

I Advisory Board ingår också styrelsens ledamöter.