EU-lobbying i praktiken

– en guide till inflytande i Bryssel

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • inneha kunskaper om hur EU-lobbying går till i praktiken, hur de kan föra fram sina budskap effektivt i EU-förhandlingar och möten med politiker och EU-tjänstemän i Bryssel.
  • ha fått en inblick i mötes- och förhandlingskulturen i Bryssel för att därigenom bli effektivare förhandlare.
  • ha uppmärksammats på faktorer som är avgörande för framgång i möten i Bryssel och i EU-förhandlingar och hur den egna mötes- och förhandlingstekniken kan förbättras.
  • inneha praktiska kunskaper kring att ta fram en EU-strategi, EU-handlingsplan och lobbyingkampanj.

Du hittar fler utbildningar inom Kommunikation och EU-lobbying i vår kurskatalog

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar

Kurslängd 2 tim

INNEHÅLL
MODUL 1
Ydrenas guide till framgångsrik lobbying: Hur påverkar du lagstiftarna i Bryssel effektivt?
Vilka är nyckelfaktorerna bakom framgångsrikt lobbyingarbete i EU. (25 min.)
MODUL 2
Workshop: ”Lobbying i EU – så gör du!” – praktiskt inriktad träning i form av grupparbete
kring att ta fram lobbyingkampanj, mötesträning och förhandlingsspel i EU-förhandling
(55 min.)
MODUL 3
Lessons to be learned: Vad är en effektiv lobbyingkampanj – några exempel på
framgångsrika kampanjer (25 min.)