GDPR-EU:s nya dataskyddsförordning

– praktiska förberedelser

Kurslängd 1,5 tim

INNEHÅLL
MODUL 1
Bakgrund: Politiskt ramverk och nyckelbegrepp
General Data Protection Regulation (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)
– innehåll, struktur och tidtabell (15 min.)
MODUL 2
GDPR –implementering;
Krav, principer och regler
Praktiska förberedelser; organisation, roller, ansvar och processer
Risker och möjligheter
Kostnader och konsekvenser: sanktioner
Åtgärder och nya relationer internt/externt
Informationssäkerhet och rapporteringsansvar
Dokumentationskrav
Dataskyddsombud
Aktuell lägesrapport, expertrapporter, m.m. (60 min.)
MODUL 3
Analys och diskussion– utmaningar, risker, lobbying och affärsmöjligheter för (15 min.)

Du hittar fler utbildningar inom Dataskydd, IT-säkerhetsarbete och Fintech i vår kurskatalog