A

Acquis communautaire: All lagstiftning från EU kallas ofta för the acquis communautaire. Det inklderar alla traktat, förordningar och direktiv som EU:s lagstiftande församlingar har beslutat om samt domar från Europeiska Unionens domstol. Det är hela acquis communautaire som ett land måste införa för att kunna bli medlemmar I EU.

Artikel 50: En paragfraf i Lissabonfördraget, ofta beskriven som “utträdesparagrafen”. Det är den paragrafen som Storbritannien måste aktivera om de ska kunna lämna EU.

B

Bankunion:  19 länder i eurozonen som överlåtit åt den Europeiska Centralbanken att övervaka de nationella bankerna. En ytterligare uppgift är är införa ett liknande system som den svenska insättningsgarantin.

Brexit: En förkortning av Britain and exit – som användes före och efter folkomröstningen om ett utträde för Storbritannien ur EU.

C

Coreper: Förkortning för den Permanenta representation till EU som förbereder ministerrådets möten. I Coreper sitter de 28 ambassadörerna eller deras ställföreträdare.

D

DG: Står för Generaldirektorat. Det finns 34 direktorat inom EU-kommissionen med områden som handel, finans och fiske. Varje direktorat, eller DG, leds av en kommissionär. Sveriges EU-kommissionär, Cecilia Malmström, ansvarar för handelsfrågor med bland annat TTIP.

Direktiv: En form av EU-lagstiftning där EU satt ramen och respektive land avgör hur man gör det och ibland med högre mål.

E

ECB: Den Europeiska Centralbanken ligger i Frankfurt och ansvarar för EU:s monetära policies. ECB fungerar i samarbete med de nationella centralbankerna. Som mål har ECB att bibehålla prisstabilitet i eurozonen.

F

Förordning: En av EU tvingande lagstiftning som utan ändringar införs i de 28 ländernas egen lagstiftning.

G

Generaladvokaten: Det finns åtta generaladvokater i den Europeiska Unionens domstol. Deras uppgift är att rådge i rättsliga frågor och ge en bedömning innan domarna fäller sitt avgörande. Bedömningen ses som en indikation på hur domstolen kommer att döma. Oftast följer domarna generaladvokaten, men inte alltid.

Grexit: En möjlig grekisk exit från euron, under främst våren 2015.

H

Handelsavtal: Enskilda länder kan inte sluta egna handelsavtal med länder utanför EU. EU har en mängd handelsavtal med olika länder. På senare år har frihandelsavtalet med USA, TTIP, debatterats flitigt.

I

Invandring: Mellan EU-länder är det fri rörlighet för människor och arbetskraft.

J

Junker: Luxemburgaren, Jean-Claude Junker är ordförande i EU-kommissionen. Han var tidigare premiärminister i Luxemburg och även ordförande i eurogruppen.

K

Kommissionen: EU-kommissionen har 28 kommissionärer, alla med sin egen portfölj.

L

London: Europas finansiella centrum ligger i London. Efter Brexitomröstningent är osäkerheten stor inom den finansiella sektorn om de kommer att kunna vara kvar i London. Många tror att Frankfurt, där ECB har sitt säte, kommer att attrahera många företag om Storbritannien lämnar EU.

M

Maastricht: En stad i Holland som stod värd för ett toppmöte där man enades om Maastrichtfördragen och att EU skulle ha en gemensam valuta.

N

Norge: Våra norska grannar är inte med i EU utan har en annan typ av avtal genom att de tillhör European Economic Area (EEA, EES på svenska) som ger norrmännen tillgång till EU:s inre marknad för fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital.

O

Ombudsman: Ombudsmannens roll är att vara en vakthund mot EU:s instiutioner för att vara öppna och de ska kunnas hållas ansvariga om medborgare, företag eller organisationer har klagomål. Ombudsmannen ger sen rekommendationer till institutionerna.

P

President: Det finns ingen enskild president i EU men de tre institutionerna har alla en ordförande, eller president på engelska. Europaparlamentet, EU-kommissionen och det Europeiska rådet lagstiftar gemensamt.

Q

QMV: Qualified Majority Voting (QMV) är ett system med viktade röster som är det vanliga i ministerrådet. Rösterna är viktade efter ett lands storlek och invånarantal. Enkelt förklarat behövs det 2/3 av rösterna för att ett förslag ska gå igenom.

R

Rapportör: Förhandlingsledaren för ett förslag i Europaparlamentet kallas för rapportör när det är ett förslag som ska beslutas tillsammans med ministerrådet. Rapportören skriver utkastet till parlamentets syn på ny lagstiftning.

S

Subsidiaritet: Principen om att alla beslut inom EU ska tas så nära medborgarna som möjligt.

T

TTIP: Det kontroversiella handelsavtalet mellan EU och USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), som nu förhandlas. Ett avtal skulle innebära tillkomsten av världens största frihandelszon.

U

Union: De europiska länderna har samlats i en union med gemensam lagstiftning, till skillnad från att ingå avtal mellan oberoende länder.

W

Working Time Directive: Arbetstidsdirektivet reglerar hur mycket man som arbetstagare får arbeta, t ex att man måste få minst 11 timmars ledighet per dygn. I sitt tal i Almedalen 2016 lyfte statsminister Stefan Lövfen att han vill förhandla om direktivet.

Y

Ydrenäs communications: Specialister på europeisk politik och beslutsfattande. Ydrenas Communications arbetar med strategisk rådgivning och operativa insatser inom främst European Affairs. Det innebär att bevaka, analysera vad som händer i lagstiftningsprocessen i EU och agera som rådgivare.

Å

Ångerrätt: Inom EU har du 14 dagars ångerrätt om du t ex handlar på internet.

Ä

Äventyr: Att ge sig ut på äventyr är spännande men äventyra inte ditt företags möjligheter att verka på grund av dåliga lagstiftning. Anlita Ydrenäs communications för att förstå och påverka EU:s lagstiftning innan det är försent.

Ö

Öar: EU:s minsta medlemsland heter Malta, som främst består av de två öarna Malta och Gozo.