MiFID II & IDD i praktiken

Ydrenas Academy’s MiFID och IDD-utbildning innebär en genomgång av nya EU-regler om marknader för finansiella instrument (MiFID II och MiFIR) och för försäkringsdistribution (IDD) och implementering i svensk lagstiftning. Kursen ger en överblick av regelverken och fokuserar på de områden där förändringarna får mest praktisk betydelse.

Föreläsare är  Rickard Ydrenäs, tidigare rådgivare till Europaparlamentariker Olle Schmidt (L) under EU-förhandlingarna åren 2011-2014 om MiFID II och IDD och följer EIOPA:s arbete som medlem av dess intressentgrupp, IRSG.

Efter att ha genomgått utbildningen förväntas deltagarna:

  • inneha en fördjupad förståelse för innehållet och den praktiska tillämpningen av MiFID-direktivet (MiFID II och MiFIR) och försäkringsdistributionsdirektivet (IDD).
  • ha en överblick av innehållet i regelverken och deras praktiska betydelse.

Du hittar fler utbildningar inom Finansiella tjänster, Försäkring och Pensioner i vår kurskatalog


INNEHÅLL
MODUL 1
Vad innebär MiFID II och IDD?
EU-regleringens struktur och tidtabell för införande i svensk lagstiftning – hur hänger MiFID II och IDD ihop? (25 min.)
MODUL 2
Genomgång av nyckelfrågor i MiFID II och i IDD
Nya regler för marknadsplatser & investerarskydd.
Nya IDD-reglerna (45 min.)
PAUSKaffepaus (10 min.)

MODUL 3
Jämförelse mellan MiFIDII och IDD rörande exempelvis investerarskydd
– effekter för praktisk tillämpning (45 min.)