Här är en sammanställning av state of play i förhandlingarna i Europaparlamentet av de viktigaste EU-direktiven/förordningarna  inom området finansiella tjänster. Financial services state of play_ydrenas3_17aug