Krishanteringsmekanism för försäkringsbolag

I början av nästa år kommer Kommissionen enligt sin verksamhetsplan att presentera ett förslag för krishanteringsmekanism för clearingföretag, så kallade CCPer. Hur ser EIOPA kring att ta fram en krishanteringsmekanism för försäkringsbolag? – Jag hoppas att det...

EU-kommissionen vill ha en gemensam europeisk pensionsprodukt

Under europeiska tillsynsmyndigheten, EIOPAs, konferens i Frankfurt höll Olivier Guersent, chef på DG FISMA. Läs hela talet: EIOPA Annual Conference_Speech_OG_FINAL_. Guersent välkomnade EIOPAs förslag om skapandet av en gemensam europeisk pensionsprodukt, så kallade...

Nyhetsbrev publicerat om europeisk politik

Ett nytt nyhetsbrev om europeisk politik och kommunikation har idag, 5 november, skickats ut till nyhetsbrevets prenumeranter. Läs nyhetsbrevet. Anmäl dig för nyhetsbrevet på anmälningssidan.

Läckt grönpapper om stärkt inre marknad för finansiella tjänster

Ydrenas har fått del av ett läckt grönpapper från Kommissionen om ”retail financial services, insurance and consumer policy. Här är en kort sammanfattning och analys.   Kommissionen konstaterar att det inte finns en europeisk ”retail-marknad” för...