Selimovic tar över efter Paulsen

Jasenko Selimovic (ALDE) ​​är ny Europaparlamentariker för Folkpartiet efter Marit Paulsen som avgick onsdagen den 30 september. Selimovic blir ersättare i följande utskott/delegationer: Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet Delegationen till den...