Sju tips för framgångsrik e-handelsexport

Stressa inte! Ta reda på vilka importbestämmelser som gäller för dina varor Ha klart med hur den ekonomiska redovisningen ska gå till Säkerställ att fakturan innehåller alla uppgifter som krävs för en förtullning Ha klart med transportör och ett transportavtal Lita...