Aktuella EU-konsultationer

Aktuella EU-konsultationer

Här hittar du information om samtliga av konsultationer inom finansiella tjänster, värdepappersmarknad, fonder, pensioner, bank och försäkring: EU-kommissionen Esma Eiopa Eba

Analys av Storbritanniens uppgörelse med EU

Efter långa förhandlingar kom så EU:s regeringschefer i helgen överens om de nya villkoren för Storbritanniens medlemskap i EU. Uppgörelsen kan få mycket stora konsekvenser ifall Storbritannien lämnar EU för Sveriges politiska och ekonomiska inflytande i Europa. Här...

EU-kommissionen föreslår uppskjutande av kapitalmarknadsreglering

Införande av viktigt EU-reglering för kapitalmarknaderna, MiFID2, skjuts upp med ett år. – Det är i sig inget överraskande att kommissionen kommer med sitt förslag att skjuta upp MiFIDII. Utan snarare är nyheten att kommissionen dröjt så länge med att ta fram...

Rapportörer utsedda i Europaparlamentet

Europaparlamentets ekonomiutskott har utsett belgaren och liberalen Philippe De Backer (ALDE) till rapportör till EU-kommissionens förslag till revidering av Prospektdirektivet. Läs mer här om vilka de andra partigrupperna utsett som sina representanter samt mer om...

Guide till Nederländernas ordförandeskap

Här är en guide till Nederländernas ordförandeskap i EU under våren 2016 för finansiella tjänster. Läs programmet för Nederländernas ordförandeskap i EU.