Välkommen som läsare av Ydrenäs nyhetsbrev!

Välkommen som läsare av första utskicket av Ydrenäs nyhetsbrev om europeisk politik och kommunikation! Det är enkelt att gå vilse i EU:s lagstiftningslabyrint. Ambitionen är därför med Ydrenäs nyhetsbrev att ge en hjälpande hand och vara en guide för läsarna. Här är...

State of play EU-reglering finansiella tjänster

Här är en sammanställning av state of play i förhandlingarna i Europaparlamentet av de viktigaste EU-direktiven/förordningarna  inom området finansiella tjänster. Financial services state of play_ydrenas3_17aug

Guide till Luxemburgs ordförandeskap i EU

Luxemburg är EU:s ordförandeland under hösten. Här är en sammanställning till de viktigaste dossierna och mötena i Ekofin (finansministrarnas möte) och Ekonomiutskottet i Europaparlamentet. Läs mer: Luxembourg guide Presidency 2015_3_ydrenas

Nya föredraganden i Europaparlamentet

Sajjad Karim (ECR, UK) omvald föredragande för 2014 rapport om subsidiaritet och proportionalitet. Ian Duncan (ECR, UK) utnämnd till föredragande på handel med utsläppsrätter.