Det här en kalender över viktiga EU-möten, hearings och seminarier. Kalendern innehåller också information om deadlines för aktuella EU-konsultationer (från EU-kommissionen, ECB/SSM, Esma, Eba, Eiopa). Kalendern uppdateras kontinuerligt.

17-18 oktober

EU-toppmöte med stats- och regeringschefer

21-24 oktober

Europaparlamentet har session i Strasbourg.

28-31 oktober

Grön vecka i Europaparlamentet, dvs ledamöterna besöker sina hemländer.

25-28 november

Europaparlamentet har session i Strasbourg.

16-19 december

Europaparlamentet har session i Strasbourg.

1 januari 2020 

Kroatien tar över som ordförandeland i EU

1 juli 2020

Tyskland tar över som ordförandeland i EU