Införande av viktigt EU-reglering för kapitalmarknaderna, MiFID2, skjuts upp med ett år.

– Det är i sig inget överraskande att kommissionen kommer med sitt förslag att skjuta upp MiFIDII. Utan snarare är nyheten att kommissionen dröjt så länge med att ta fram sitt förslag. Alla aktörer har väntat på förslaget ända sedan europeiska tillsynsmyndigheten, ESMA, sa i en hearing i Europaparlamentet i höstas att deras IT-system inte blir färdiga i tid för att hantera all data som bankerna ska rapportera in till ESMA, säger Rickard Ydrenäs i en snabb kommentar.

– Nu följer slutförhandlingar om de tekniska standarderna som ESMA föreslaget samt kommissionens förslag till tekniska detaljer. För att Europaparlamentet och medlemsländerna i ministerrådet ska acceptera ett uppskjutandet vill de ha förändringar till stånd kring innehållet i de tekniska detaljerna i MiFIDII. Detta motsätter sig kommissionen. Så nu blir det en politisk kraftmätning mellan EU-institutionerna och medlemsstaterna. Inget är klart förrän allt är klart, säger Rickard Ydrenäs.

Pressmeddelande: 

Läs hela förslag till MiFIDII-direktiv

Läs hela förslaget till EU-förordning, MIFIR.