Luxemburg är EU:s ordförandeland under hösten. Här är en sammanställning till de viktigaste dossierna och mötena i Ekofin (finansministrarnas möte) och Ekonomiutskottet i Europaparlamentet. Läs mer: Luxembourg guide Presidency 2015_3_ydrenas