I början av nästa år kommer Kommissionen enligt sin verksamhetsplan att presentera ett förslag för krishanteringsmekanism för clearingföretag, så kallade CCPer. Hur ser EIOPA kring att ta fram en krishanteringsmekanism för försäkringsbolag?

– Jag hoppas att det blir en av EU-kommissionens prioriteringar. Det är viktigt att ha en regim på europeisk nivå för försäkringsbolag även om det är svårt att uppnå en sådan. Speciellt är det svårt att hantera bolag som agerar över landsgränserna. Det är viktigt för stabiliteten för försäkringssektorn, sa Gabriel Bernardino, ordförande för EIOPA på en fråga från mig på presskonferensen under EIOPAs årliga konferens i Frankfurt.