Ydrenas har fått del av ett läckt grönpapper från Kommissionen om ”retail financial services, insurance and consumer policy. Här är en kort sammanfattning och analys.  
Kommissionen konstaterar att det inte finns en europeisk ”retail-marknad” för finansiella tjänster, dvs. det finns egentligen ingen riktigt fungerandes europeisk marknad för ”insurance, loans, payments and savings accounts and other retail investments”. Priserna varierar kraftigt för produkter, till exempel för bilförsäkring.  Det är också svårt för konsumenterna att få tillgång till produkter i andra EU-länder. Det sker heller ingen gränsöverskridande transaktioner. Grönpappret syftar till att komma med förslag på hur den inre marknaden kan förbättras på detta område.
 
-Målet med grönpappret är att identifiera och ge på förslag på hur hinder på den inre marknaden kan tas bort så att företag kan erbjuda produkter i flera länder, att konsumenter kan köpa produkter i andra EU-länder samt att konsumenter kan ta med sig finansiella tjänster när de flyttar mellan EU-länder, sk. ”portabilitet”.  Viktigt är också för Kommissionen att identifiera effekterna som ”digitalisering” har för utvecklingen av finansiella tjänster på den inre marknaden. Kan innovativ digital teknologi hjälpa till att riva en del hinder, frågar sig Kommissionen
 
– Grönpappret identifierar frågor där det behövs initiativ på nationell och europeisk nivå för gränsöverskridande användande av finansiella tjänster. Grönpappret innehåller 33 frågor som Kommissionen kommer att ha vilja svar på i en offentlig konsultation, som kommer att publiceras Komissionens hemsida samtidigt som grönpappret blir offentligt, säger Rickard Ydrenäs. 
 
Kommissionen skriver i slutet av grönpappret att den kommer att organisera en konferens under våren 2016 och ta fram en handlingsplan för ”Retail Financial Services” sommaren 2016. 
 
– Det innebär att Kommissionen sannolikt kommer med konkreta lagstiftningsförslag på området redan under 2016. Ett exempel som ses över och där det sannolikt kommer förslag till ändringar är Direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster från 2002, säger Rickard Ydrenäs, i en analys.