Sajjad Karim (ECR, UK) omvald föredragande för 2014 rapport om subsidiaritet och proportionalitet.

Ian Duncan (ECR, UK) utnämnd till föredragande på handel med utsläppsrätter.