Europaparlamentets ekonomiutskott har utsett belgaren och liberalen Philippe De Backer (ALDE) till rapportör till EU-kommissionens förslag till revidering av Prospektdirektivet. Läs mer här om vilka de andra partigrupperna utsett som sina representanter samt mer om lagstiftningsprocessen.

Ekonomiutskottet har utsett holländaren Paul Tang (S&D) till rapportör till förslaget om Värdepapperisering. Läs mer.

Spanjoren och vice ordföranden i utskottet Zalba Bidegain (EPP) har utsetts till rapportör för revideringen av kapitaltäckningsdirektivet för banker. Läs mer.