Jasenko Selimovic (ALDE) ​​är ny Europaparlamentariker för Folkpartiet efter Marit Paulsen som avgick onsdagen den 30 september.

Selimovic blir ersättare i följande utskott/delegationer:

  • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro
  • Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina.