Idag presenterade EU-Komnmissionär Jonathan Hill ett politisk initiativ, en handlingsplan för att skapa en gemensam Kapitalmarknadsunion inom EU. Kommissionären Jonathan Hill presenterade under en presskonferens EU-intiativ för att öka flödet på kapitalmarknaderna och underlätta finansiering av små- och medelstora företag. Här är en sammanfattning av dagens presentation och en snabbanalys.

  1. Infrastrukturinvesteringar genom lägre kapitalkrav för försäkringsbolag. Kommissionen föreslå minskade kapitalkraven för försäkringsbolag, pensionsfonder och fondförvaltare som investerar i infrastrukturprojekt. Det nya EU-regelverket skapar en separat tillgångsklass för infrastrukturtillgångar i SolvencyII-regelverket.
  2. EU-regler för värdepapperisering. Kommissionen vill underlätta värdepapperisering genom skapandet av ett EU-regleverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering. Det innebär förenklat att ett finansieringsinstrument skapas för att kunna köpas av investerare. Förfarandet gör att man lättare får tillgång till många fler investerare, vilket i sin tur ökar likviditeten och frigör kapital från bankerna för ny utlåning.
  3. Samråd om riskkapitalfonder. Det finns en EU-lagstiftning för riskapitalfonder (EuVECA) som Kommissionen vill se över. Samrådet pågår till och med den 6 januari 2016.
  4. Samråd om säkerställda obligationer. I kommissionens samråd kommer en EU-ram för säkerställda obligationer att diskuteras. Samrådet pågår fram till den 31 december 2015 och tjänar även till att ta emot synpunkter på användningen av konstruktioner med säkerställda obligationer för lån till små och medelstora företag. Efter samrådet kommer kommissionen att besluta om åtgärder behövs på EU-nivå.
  5. Samråd om kumulativa effekter av finanslagstiftningen. EU:s medborgare och företag uppmanas att lämna belägg på effekterna för att kommissionen ska kunna bedöma nuvarande finansreglers kumulativa effekter och samspel. Kommissionen vill med hjälp av samrådet upptäcka eventuella inkonsekvenser, motsägelser och luckor i finansreglerna samt onödig byråkrati och faktorer som inverkar menligt på långsiktiga investeringar och tillväxt.

Läs hela handlingsplanen på EU-kommissionens webbplats.

Snabbanalys av Rickard Ydrenäs: 

– Få nyheter presenterades idag i handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen. Förslagen är väl kända sedan tidigare. Frågan är nu hur de kontroversiella förslaget om EU-reglering av värdepapperisering av finansieringsinstrument kommer att mottas av lagstiftande medlemsländerna och Europaparlamentet, som måste enas om EU-lagstiftningen. Många jag talar med är kritiska till användandet av värdepapperisering eftersom användandet av denna metod bidrog till finanskrisen. Många frågetecken återstår därför att räta ut och skeptiska politiker övertygas innan förslaget kan klubbas igenom av medlemsländernas finansministrar och av Europaparlamentet. Lagstiftningsprocessen är utdragen och komplicerad. Tidigast i slutet av 2018 eller i början av 2019 tror jag lagstiftningen om värdepapperisering kan vara på plats i Sverige. Värt att notera att Kommissionen lanserar ett samråd om riskkapitalfonder, ett om säkerställda obligationer och ett om kumulativa effekter av EU:s finanslagstiftning som ska besvaras senast i början av januari, säger EU-experten Rickard Ydrenäs i en snabbanalys.

Samråden finns mer information om på Kommissionens hemsida. Läs mer om samrådet om riskkapitalfonder, samrådet om säkerställda obligationer och samrådet om kumulativa effekter av finanslagstiftningen.