Stressa inte!

  • Ta reda på vilka importbestämmelser som gäller för dina varor
  • Ha klart med hur den ekonomiska redovisningen ska gå till
  • Säkerställ att fakturan innehåller alla uppgifter som krävs för en förtullning
  • Ha klart med transportör och ett transportavtal

Lita inte på speditören 

  • Var medveten att du som exportör och importör är ansvarig för de uppgifter som lämnas till speditören. Du är ansvarig för att varan är rätt klassificerad, att korrekt värde är uppgett etc. Speditören/Ombudet hjälper dig, men du är ansvarig och måste ha kompetensen

Returhanteringen

  • Ha klart för dig hur returer ska hanteras Ska tull sökas återbetalning på vid retur? Vad ingår i paketet Kostnad för returer?
  • Använd samma ombud för expor som för returerna, då är förutsättningarna bättre för att kunna återanvända data

Källa: Tomas Isacson, PostNord