Är du intresserad av att lära dig mer om hur EU:s lagstiftningsprocess fungerar? Vill du lära dig grunderna för en lobbying-kampanj i EU? Vill du veta hur du effektivt påverkar EU-politiker och EU-tjänstemän? Vill du veta mer vad Brexit betyder för EU, Sverige och ditt företag? 

Ydrenas Communications erbjuder företag och branschorganisationer skräddarsydda EU-utbildningar kring EU:s lagstiftningsprocesser, lobbying i EU och Brexit.

Ydrenas Communications erbjuder hel- och halvdagskurser där vi varvar teori och praktik. I utbildningen ingår praktisk träning, exempelvis framtagande av en lobbyingkampanj inklusive handlingsplan och genomförande av rollspel. Vi erbjuder också en Brexit-utbildning – en genomgång av ekonomiska, politiska och rättsliga konsekvenser av att Storbritannien lämnar EU. I utbildningen ingår en genomgång av Brexit check-lista och FAQ, vanliga frågor och svar kring Brexit.

Brexit-utbildning (totalt 1-2 timmar)

Ydrenas Communications Brexit-utbildning ger dig och ditt företag fördjupad information om konsekvenser av Brexit och hur man på bästa sätt förbereder sig.
Upplägg Brexit-seminarium:
  • ”State of play i EU kring Brexit – vad händer nu?” 
  • Vad betyder Brexit för EU, Sverige och svenska företag på kort och lång sikt? 
  • Beskrivning av den råttliga processen vid Brexit.
  • Genomgång av politiska, ekonomiska och rättsliga konsekvenser av Brexit.
  • Framtida relationer mellan EU och Storbritannien.
  • Frågor och svar – Genomgång av svar på de vanligaste frågorna som ställs kring Brexit.
  • Checklista – så kan vi som bransch och företag förbereda oss. Genomgång av vilka risker och möjligheter som finns med Brexit? Vilka frågeställningar behöver vi tänka igenom som företag och bransch? 

1-2 dagars grundläggande EU-utbildning (totalt 6 timmar)

Den grundläggande EU-utbildningen är indelas i sex moduler som anpassas efter deltagarnas intressen och kunskapsnivå. Utbildningen är på totalt 6 timmar och kan genomföras på en eller flera dagar. Exemplet nedan är en utbildning uppdelad på två dagar där deltagarna har låg- eller medelhög kunskap om EU och dess lagstiftningsprocesser.

Dag 1: Hur fungerar Europeiska unionen (totalt 4 timmar).

Modul 1: Grundläggande EU-kunskap: Grunden för EU – vad är EU och vad gör EU?

Modul 2: EU-institutionernas olika roller och beslutsprocesser: Hur EU fungerar

Modul 3: EU i praktiken – exempel på europeisk politik, lagstiftningsprocesser

Modul 4: EU-quiz/grupparbete/rollspel/mötesträning.

Dag 2: Vad är effektiv lobbying i EU? (totalt 2 timmar)

Modul 5: Work shop: Hur påverkar beslutsfattare i EU-institutionerna i Bryssel?

Modul 6: Lärdomar – vad är en effektiv lobbykampanjen i EU?

EU-utbildning i Bryssel – teori varvas med studiebesök på Europaparlamentet

Ydrenas Communications erbjuder skräddarsydda EU-utbildningar i Bryssel, både grundläggande och avancerade kurser. Teori varvas med praktik under en till två dagar i Bryssel. I utbildningspaketet ingår studiebesök på Europaparlamentet, EU-kommissionen och på Sveriges EU-representation. Utbildningen skräddarsys efter deltagarnas önskemål. Utbildningen erbjuds på svenska eller engelska.

Rickard Ydrenäs, som leder utbildningarna, är statsvetare från Uppsala universitet med specialisering på europeisk politik och har fem års erfarenhet från arbete i Europaparlamentet. Rickard är en uppskattad föreläsare, lärare, och har under våren 2016 hållit flera EU-utbildningar i Bryssel.