Checklista för Tullager

1. Gör en analys, är det lönsamt med Tullager? 
Med statistik från Tullen över samtliga importer och exporter är det lätt att räkna fram nyttan med ett Tullager.
2. Ha koll på mastedaga och processer
Det krävs ordning och reda på sin masterdata, väl genomtänkta processer som all berörd personal är informerade om och utbildade för att hantera.
3. Bra tullagersystem är A och O
Ett Tullagersystem och en leverantör som har en mycket god kompetens och kan bistå med både ansökningar och processarbetet.
4. Avsätt tid och resurser för uppföljning
Avsätt dedikerade resurser för både uppföljning och utvecklingsarbete.
5. Skapa engagemang hos ledningen
Få gärna någon person från ledningen att vara engagerad i ett nytt Tullagerprojekt, gärna från Ekonomisidan t ex CFO.
6. Underskatta inte riskerna med Tullager
Det har varit en komplex procedur och är inte enklare med UCC.