Den Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino deltog i Ydrenas Communications och Pensionsnyheternas seminarium den 4 juni om den europeiska pensionssparprodukten PEPP.

Artikel i nyhetsbrevet Pensionsnyheterna den 5 juni:

EIOPA:s vision om att snart lansera en gränsöverskridande pensionsprodukt, en så kallad PEPP, kanske inte får ett enormt genomslag i Sverige eftersom det saknas skatteincitament för privat pensionssparande här. 

Men svenska finansiella aktörer kan gynnas om de väljer att ta möjligheten att erbjuda produkterna i andra EU-länder, sa EIOPA:s ordförande Gabriel Bernardino vid ett seminarium om PEPP den 4 juni, som Ydrenas Communications arrangerade tillsammans med Pensionsnyheterna.

– Bolag kan få ett så kallat EU-pass och kan då erbjuda de här produkterna i andra länder, vilket är en stor möjlighet för ett land som Sverige där marknaden är välutvecklad och det finns ett stort kunnande, sa Bernardino igår.

Myndighetens ordförande pratade om dess vision för PEPP och varför man vill lansera en gränsöverskridande pensionsprodukt på Europanivå. Det finns ett stort gap i pensionssparande inom EU och inom många länder saknas till och med tjänstepension. En PEPP-produkt är inte tänkt som en ersättning till det som redan finns men folk behöver enkla, transparenta och effektiva produkter och de behöver fler att välja mellan.

– Jag säger inte att det här kommer lösa alla problem, men det finns potential för den här produkten att leverera mer transparens och bidra till en ökad konkurrens. Det vi ser nu i gränsöverskridande produkter är inte bra. Vi har pratat om det här i flera år och nu är det dags att agera, sa han.

Förutom att underlätta för privat sparande inom den tredje pelaren så är en ökad konkurrens på marknaden väldigt viktig, menar EIOPA:s ordförande. Han menar att marknaden i många länder monopoliserats av livförsäkringsbolag och att många av produkterna de erbjuder är för komplexa.

I en senare paneldiskussion reagerade dock Svensk Försäkrings Eva Erlandsson på det uttalandet och sa att livmarknaden i Sverige drivs av en fri konkurrens.

Bernardino tryckte också på vikten av att PEPP certifieras på EU-nivå och inte på nationell nivå. En certifiering på mer central nivå medför större förtroende, menar han.

– Vad gäller tillsyn så ligger vi efter just nu. Vill vi ha en riktig gränsöverskridande marknad så behöver vi en EU-stämpel på det här. 

Under den efterföljande panelen fick deltagarna frågan om de tror att PEPP kan bli en framgång i Sverige. Kontentan av det BlackRocks Christian Clausen, TCO:s Mikael Sandström och Finansdepartementets biträdande enhetschef Peter Sjöberg kom fram till är att effekten här blir väldigt begränsad. 

Svensk Försäkrings Eva Erlandsson tror att det blir en framgång i Öst- och Sydeuropa där medborgarna behöver fler incitament till att spara privat. Däremot så ansåg Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren att det här är en icke-fråga i Sverige. 

– Utan skatteincitament är det här en död produkt i Sverige, sa han.

Seminariet anordnades av Ydrenas Communications och Pensionsnyheterna och i panelen deltog Eva Erlandsson (Svensk Försäkring), Peter Sjöberg (Finansdepartementet), Christian Clausen (Blackrock), Mikael Sandström (TCO) och Ole Settergren (Pensionsmyndigheten).

Läs också en sammanfattning av seminariet på Svensk försäkrings webbplats.