Trygg hantering av dina personuppgifter

Ydrenas Communications är en kommunikationsbyrå som erbjuder företag och branschorganisationer konsultverksamhet i form av analys, bevakning strategisk rådgivning och operativa insatser inom samhällsfrågor, EU-lagstiftning och kommunikation. Ydrenas Communications verkar som rådgivare inom hela kommunikationsområdet, men är specialiserade på bevakning, analys, lobbying, opinionsbildning och relationsbyggande inom European Affairs och Brexit. Ydrenas Communications arrangerar seminarier och rundabordssamtal.

Vi arrangerar även EU-utbildningar genom Ydrenas Academy – en akademi för EU-utbildningar. Ydrenas Academy erbjuder kvalificerad fortbildning för dig som arbetar med EU-relaterade frågeställningar. Vi erbjuder grund- och fortsättningskurser med fokus på hur EU:s reglering fungerar i praktiken. 

Ydrenas Communications ger ut affärsnyhetsbreven Brexitpodden och Tullpodden och Ydrenas nyhetsbrev i marknadsföringssyfte samt en eu-bevakningstjänst, Ydrenas EU-bevakningstjänst, på websajten www.eu.bevakning.se. Användare av EU-bevakningstjänsten får regelbundet ett EU-nyhetsbrev med de senaste EU-nyheterna.

Vi vill att du alltid ska kunna känna dig säker på att de personuppgifter som du anförtror oss hanteras på ett ansvarsfullt, korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter behandlas i överensstämmelse med den lagstiftning och de regelverk som gäller.

Vilka uppgifter sparar vi?

Kunder

Är du kund hos oss sparar vi de uppgifter om dig som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag och leverera tjänsten till dig, till exempel sända dig nyhetsbrev, skicka information inför seminarier och fakturera.

I normalfallet betyder det att vi sparar namn, företag, adress, eventuell faktureringsadress, e-post och telefonnummer samt i förekommande fall lösenord till Ydrenas EU-bevakningstjänst.

Detta är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla dig den tjänst du beställt.

I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss.

Information om tjänster och produkter

I de fall vi endast informerar dig om våra produkter och tjänster sparar vi minsta möjliga information.

Vi använder oss av den rättsliga grunden berättigat intresse, och du kan naturligtvis när som helst välja att bli borttagen från våra sändlistor genom att klicka på länken längst ner i våra utskick.

Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vid seminarier delar vi ut deltagarförteckningar i pappersform med uppgifter om namn och företag till deltagarna. Vid seminarier meddelar vi våra eventuella samarbetspartners vilka som deltar. Vid seminarier får utställarna i förekommande fall information om vilka som deltar på seminariet.

Det kan även finnas andra tillfällen där delar med oss av information för att kunna fullfölja vårt uppdrag, ett exempel är nyhetsbrevsutskick där adressuppgifter finns lagrade på vårt konto på vår samarbetspartners server, .

Våra samarbetspartners följer den aktuella lagstiftningen.

Hur skyddas dina uppgifter?

Antal personer som har tillgång till kunddata är strikt begränsat, och vi har vidtagit lämpliga tekniska säkerhetsåtgärder för att vara säkra på att den information vi behandlar skyddas från att obehöriga får ta del av den.

Rättelse och begränsning av uppgifter

Har vi felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att dessa rättas omgående. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Det kan till exempel vara så att du är prenumerant på ett nyhetsbrev men inte vill ta del av övrig information om seminarier, rundabordssamtal och EU-utbildningar

Dina val och rättigheter

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar. Du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan alltid begära ett utdrag. Du kan alltid rätta felaktiga personuppgifter eller radera dina personuppgifter. 

Radera uppgifter

Du kan begära att dina personuppgifter raderas helt. Det kan finnas legala skyldigheter som gör att vi inte omedelbart har möjlighet att radera uppgifterna. I förekommande fall blockerar vi uppgifterna så att de inte kan användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen (till exempel bokförings- eller skattelagstiftning).

Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker antingen via länk i våra nyhetsbrev eller genom att ringa eller skicka mail till oss.

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Ydrenas Communications AB som ansvarar för de personuppgifter som behandlas.

Ydrenas Communications AB
(org.nr. 556981-9823 )
Box 16320
10326 Stockholm
070-2224226
info@ydrenas.se

 

De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte. När du besöker vår webbplats får du information om vilka olika cookies vår webbplats använder sig av och hur du kan ställa in din webbläsare för mottagande av dessa, detta i form av en pop-up. På detta sätt kan du själv avgöra om du vill acceptera eller avvisa varje enskild kaka.

Egna cookies 

Vissa cookies är nödvändiga för att kunna visa innehållet på vår webbsida och dessa går inte att stänga av om du vill kunna ta del av all funktionalitet på vår webbplats. Dessa cookies lagrar ingen information som kan identifiera dig som enskild person. Vissa cookies är tillgängliga för att förbättra din användarupplevelse när du besöker vår webbplats. Cookies för anslutningskontroll “Session cookies” har som syfte att identifiera och autentisera användaren under besöket på hemsidan. En “session cookie” innehåller en slumpmässig sträng (sessions-ID) som är tilldelas till besökarens enhet. “Session cookies” används för att ställa in och komma ihåg vissa användarinställningar, t ex språk eller förifyllda formulär, allt för att underlätta för dig som besökare.

Tredje part cookies

Vi använder analyscookies för att kunna utvärdera och föra statistik över våra besökares generella beteende på vår webbplats.

Till exempel:

  • Vilka externa sidor besökarna kommer ifrån
  • Vilka söktermer som används
  • Vilka undersidor som besöks mest frekvent

Vi samlar in statistisk över användningen och beetende på vår hemsida. Denna information samlas in för att göra vår webbplats så användarvänlig och relevant som möjligt för dig som besökare. All den information som samlas in i detta syfte aggregeras på övergripande nivå och är anonym.