Inledning 

Ydrenas Communications AB behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd. Vi är öppna med hur och varför vi behandlar personuppgifter och vill i denna policy ge dig insyn i vår hantering.

Denna policy skapades av och för Ydrenas Communications AB behandling av personuppgifter. Ydrenas Communications (org.nr. 556981-9823 ) är personuppgiftsansvarig. 

Uppgift oavsett form, gränssnitt eller miljö som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person (som är i livet) räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift. 

Syfte och mål 

Ydrenas Communications AB ska säkerställa att kunders, samarbetspartners och interna resursers personuppgifter hanteras i enlighet med ändamålet med behandlingen. 

Omfattning 

Denna policy omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom organisationen – strukturerade som ostrukturerade. 

Hantering av personuppgifter ska regleras i avtal om vi inte anses ha en rättslig förpliktelse skäl som grund för inhämtningen av personuppgiften. 

Personuppgiftsbiträde ska utses och har till uppgift att utöva samordning och tillsyn i och för behandling av personuppgifter. Organisationens behandling av personuppgifter ska uppfylla krav från gällande lagar, förordningar som föreskrifter. 

Ydrenas Communications arbete med behandling av personuppgifter omfattar att:

  • Planera och avtala om och för behandling av personuppgifter 
  • Informera om ändamålet med behandling av personuppgifter 
  • Inhämta samtycke för och till behandling av personuppgifter 
  • Genomföra analys, riskhanterings- och klassificeringsprocess, detta ska resultera i val av metod och nivåer av skydd för behandling av personuppgifter 
  • Utbilda personal inom personuppgiftshantering och klassificering för att behandla uppgifter korrekt och för att aktivt delta, utveckla och förbättra processer för behandlingen 
  • Kontrollera, följa upp, bedriva analys och kvalitetssäkring för att över tid säkerställa att ändamålet med behandling av personuppgifter uppfylls. 

Lagring av personuppgifter

Ydrenas Communications AB lagrar uppgifter om kunder, samarbetspartners och potentiella kunder och mottagare av företagets nyhetsbrev. De uppgifter som lagras är personuppgifter som innehåller kontaktinformation, exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer.

Uppgifterna lagras för att kunna upprätthålla en kundrelation, för att exempelvis tillhandahålla de tjänster som kunden beställt. Uppgifternas lagras också för att kunna behålla historik om personer som haft kontakt med företaget.

Ydrenas Communications säljer inte, hyr ut inte ut, distribuerar inte eller på annat sätt gör datan tillgängliga för tredje part.

Skäl för lagring av personuppgifter

Uppgifterna sparas för att administrera och utföra olika affärshändelser samt för marknadsföring.

Grunden för vår uppgiftsbehandling är att organisationen ska kunna fullgöra kundavtal, marknadsföring eller för att utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås, men detta ryms även inom företagets berättigade intresse.

Mottagare av Ydrenas Communications nyhetsbrev och användare av Ydrenas EU-bevakningstjänst har alltid möjlighet att avregistrera sig antingen via länk i nyhetsbrev eller genom att ringa eller skicka mail till företaget. Då upphör databehandling och personuppgifter tas bort från företagets register.

Policyn antagen 2018-05-09 

Rickard Ydrenäs, VD för Ydrenas Communications

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är Ydrenas Communications AB som ansvarar för de personuppgifter som behandlas.

Ydrenas Communications AB
(org.nr. 556981-9823 )
Box 16320
10326 Stockholm
070-2224226
info@ydrenas.se