Under europeiska tillsynsmyndigheten, EIOPAs, konferens i Frankfurt höll Olivier Guersent, chef på DG FISMA. Läs hela talet: EIOPA Annual Conference_Speech_OG_FINAL_.

Guersent välkomnade EIOPAs förslag om skapandet av en gemensam europeisk pensionsprodukt, så kallade PEPPs, och sa att Kommissionen kommer att ha med det i sitt grönpapper om finansiella tjänster som publiceras i december.

– Jag ser fram emot de råd som EIOPA kommer att ge oss om PEPPs i början av nästa år. Privat pensionssparande kan spela en viktig roll i de medlemsstater som inte väljer att utveckla sin tjänstepensionssektor. Det är uppenbart för mig att de statliga pensionerna kommer under ökande tryck, och enligt min mening alla medlemsstater kommer att behöva upprätta antingen tjänstepensionsplaner och individuellt pensionssparande eller båda, sa Guersent.

Förslaget har mötts av skepticism.

– Jag delar inte den skepticismen. Titta på framgångarna för UCITS-fonder i Europa. Vi måste plantera ett frö och låta det växa. En 29 regimen, för individuellt pensionssparande eller livförsäkringar, är inte bara för gränsöverskridande försäljning. I de medlemsstater som inte har en väl utvecklad privat pensionsförsäkring eller livförsäkringssektor, kan det också ligga till grund för inhemska produkter, sa Guersent.